Ποιοί είμαστε


Μπεσίρη Ανδρομάχη

Σπούδασε Φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Παρακολούθησε μαθήματα ειδίκευσης στην Αρχαία Ελληνική και Λατινική γραμματεία στο Πανεπιστήμιο της Γρανάδας, στην Ισπανία ( UGR). Συμμετείχε σε σεμινάρια μαθημάτων του Α.Π.Θ. με θέμα τη Διδακτική Μεθοδολογία φιλολογικών μαθημάτων και τη σχολική ψυχολογία. Εκπαιδεύεται χρόνια με σεμινάρια και βιωματικά προγράμματα στην προσέγγιση Ατόμων με Αναπηρία.

Σήμερα παραδίδει μαθήματα Δημιουργικής Μάθησης σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και συνεργάζεται με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις σε ευρωπαϊκά προγράμματα, διδάσκοντας ελληνικά σε ξένους. Επιπλέον, εργάζεται με ομάδες Ατόμων με Αναπηρία έχοντας ως στόχο την δημιουργική απασχόληση, εκπαίδευση και ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο. Μιλά αγγλικά, ισπανικά και ιταλικά.


Μπορώνα Στεφανία

Σπούδασε Φιλολογία, με ειδίκευση στη Γλωσσολογία, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ενώ παράλληλα παρακολούθησε και ολοκλήρωσε επιτυχώς το Διατμηματικό Πρόγραμμα «Φύλο και Ισότητα» του ΑΠΘ, που επικεντρώνεται σε θέματα Ισότητας των Φύλων ειδικά στο χώρο της εκπαίδευσης. Συμμετείχε σε σεμινάρια του ΑΠΘ με τίτλο «Νέες Τεχνολογίες και Φιλολογία».

Παρακολούθησε μαθήματα Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου(Freie Iniversitat) στη Γερμανία. Ασχολείται χρόνια με τη διδασκαλία των ελληνικών ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε ενήλικες μέσω εθελοντικών και μη προγραμμάτων ενώ επιπλέον παραδίδει μαθήματα ελληνικής γλώσσας(αρχαίας και νέας), λογοτεχνίας και δημιουργικής γραφής σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μιλά αγγλικά.


Νάκου Αλεξάνδρα

Σπούδασε Γαλλική Γλώσσα και Φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ενώ παράλληλα παρακολούθησε σεμινάρια του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης με τίτλο « Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών μέσω Ηλεκτρονικών Υπολογιστών». Παρακολούθησε μαθήματα ειδίκευσης στο Πανεπιστήμιο της Angee, στην Γαλλία. Εκεί συνεργάστηκε με κρατικούς φορείς και δίδαξε ελληνικά, συμμετέχοντας σε ένα πρόγραμμα με στόχο την ομαλή ένταξη των γαλλόφωνων στον ελληνικό εργασιακό χώρο.

Συνέχισε τις σπουδές της στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του ΑΠΘ με τίτλο «Επιστήμες της Γλώσσας και της Επικοινωνίας στο Νέο Οικονομικό Περιβάλλον». Ασχολείται χρόνια με τη διδασκαλία της ελληνικής και της γαλλικής γλώσσας σε ενήλικες και σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσω ιδιωτικών φορέων. Σήμερα, εργάζεται επιπλέον ως καθηγήτρια γαλλικής γλώσσας σε Δημοτικά Σχολεία της Βορείου Ελλάδος. Μιλά γαλλικά και αγγλικά.* Σε κάθε κύκλο σπουδών διδάσκει διαφορετική καθηγήτρια, η οποία και αναλαμβάνει το κάθε τμήμα εξ ολοκλήρου.