Τιμές

Μαθήματα ελληνικής γλώσσας (σε τμήμα):
  • 1 εβδομάδας (20 ώρες): 250 €
  • 2 εβδομάδων(40 ώρες) : 420 €
  • 3 εβδομάδων(60 ώρες): 620 €
  • 4 εβδομάδων(80 ώρες): 800 €
Μαθήματα Αρχαίας Ελληνική Γραμματείας/ Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας (σε τμήμα):
  • 1 εβδομάδας (20 ώρες): 300 €
  • 2 εβδομάδων(40 ώρες) : 450 €
  • 3 εβδομάδων(60 ώρες): 650 €
  • 4 εβδομάδων(80 ώρες): 850 €

* 20% εκπτωση σε νέους και νέες κάτω των 26 ετών