Σπουδαστήριο

Η σημερινή παγκοσμιοποιημένη κοινωνία συνιστά από τη φύση της έναν θεσμό πολυεθνικό, άρα πολυπολιτισμικό και κατ΄ανάγκη πολυγλωσσικό. Ως εκ τούτου και δεδομένης της αμφίδρομης σχέσης μεταξύ γλώσσας και πολισμού, αποτελεί έναν χώρο συνάντησης διαφορετικών γλωσσών και πολιτισμών.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο το Σπουδαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού «Αριστοτέλης» επιχειρεί να αποτελέσει έναν χώρο πολιτισμικής ανταλλαγής και να συμβάλλει στην διαμόρφωση διαπολιτισμικής ταυτότητας με σεβασμό στην ιδιαιτερότητα κάθε έθνους και πολιτισμού.

Το Σπουδαστήριο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού «Αριστοτέλης» προσφέρει μια σειρά θερινών μαθημάτων, που αποβλέπουν στην επαφή των σπουδαστών με τον ελληνικό πολιτισμό στο σύνολο του. Τα προγράμματα του φέτος , για δευτερη συνεχή χρονιά, θα υλοποιηθούν στη Σάρτη Χαλκιδικής. To Σπουδαστήριο βρίσκεται πολύ κοντα στη θάλασσα.Τα μαθήματα απευθύνονται σε όσους ενδιαφέρονται για την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων. Οι σπουδαστές μπορούν να επιλέξουν από μια σειρά προσφερόμενων μαθημάτων, εκτός από αυτό της ελληνικής γλώσσας. Το πρόγραμμα είναι ευέλικτο και προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε σπουδαστή.

Η μέθοδος διδασκαλίας είναι μεικτή καθώς συνδυάζει στοιχεία παραδοσιακής, ακουστικοπροφορικής και επικοινωνιακής προσέγγισης. Η χρήση εγχειριδίων συνδυάζεται με επικοινωνιακές δραστηριότητες, με οπτικοακουστικό υλικό (διαδίκτυο, βίντεο, ταινίες, ραδιόφωνο, εφημερίδες), με γλωσσικά παιχνίδια και με βιωματικές ασκήσεις από τον χώρο του θεάτρου και της ψυχολογίας. Η επεξεργασία των λογοτεχνικών κειμένων στηρίζεται στην ανάλυση μέσα από την συζήτηση.

Το Σπουδαστήριο στελεχώνεται από μια ομάδα νέων και έμπειρων καθηγητών με μεγάλη αγάπη τόσο για τον ελληνικό πολιτισμό όσο και για την γνωριμία με άλλους πολιτισμούς. Είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίου (ελληνικής φιλολογίας, γλωσσολογίας) και έχουν ως μητρική τους την ελληνική γλώσσα.